Keskin Memita - Yunus Çelik

Kod Adı: Keskin Memita
Adı Soyadı: Yunus Çelik
Doğum Yeri: Erzurum
Anne - Baba Adı: Adile - Süleyman
Şehadet Tarihi ve Yeri: 29 Aralık 2017 / Medya Savunma Alanları

Ortam