Dıjwar Cigerxwin - Adem Aydoğan

Kod Adı: Dıjwar Cigerxwin
Adı Soyadı: Adem Aydoğan
Doğum Yeri: Van
Anne - Baba Adı: Heyifhan - Amed
Şehadet Tarihi ve Yeri: 25 Mart 2017 / Medya Savunma Alanları