Mazlum Dılgeş - Behman Reşidi Keçelanlu

Kod Adı: Mazlum Dılgeş
Adı ve Soyadı: Behman Reşidi Keçelanlu
Doğum Yılı ve Yeri: 1980 / Makü
Anne- Baba Adı: Taviz - Abdulmecit
Katılım Yılı ve Yeri: 2004 / Makü
Şahadet Tarihi ve Yeri: 15 Aralık 2011 / Yayladere, Bingöl