Rubar Welat - Ali Emiri

Kod Adı: Rubar Welat
Adı Soyadı: Ali Emiri
Doğum  Yılı ve Yeri:  1990 / Hakkari
Anne – Baba Adı: Necibe - Mahmut
Katılım Yılı ve Yeri: 2010 / Hakkari
Şahadet Tarihi ve Yeri: Ekim 2011 / Medya Savunma Alanları

Ortam