Rızgar Farqin - İlyas Ölçen

Kod Adı: Rızgar Farqin
Adı Soyadı: İlyas Ölçen
Doğum  Yılı ve Yeri:  1987 / Amed
Anne – Baba Adı: Mesude - Vasıf
Katılım Yılı ve Yeri: 2006 / Amed
Şahadet Tarihi ve Yeri: 24 Eylül 2011 / Pervari, Siirt

Ortam