Levent Kirmanşah - Bahtiyar Rahmani

Kod Adı: Levent Kirmanşah
Adı Soyadı: Bahtiyar Rahmani
Doğum Yılı ve Yeri: 1982, Kamyaran
Anne – Baba Adı: Exter - Aziz
Katılım Yılı ve Yeri: 2000 - Kamyaran 
Şahadet Tarihi ve Yeri: 19 Ağustos 2011 / Zagros, Medya Savunma Alanları

Ortam